Geschiedenis

Het Christelijk Gemengd Koor HZW Winterswijk kent een rijke geschiedenis.
De wortels van het koor zijn twee andere koren: Hosanna en Maarten Luther.
In 1967 zijn deze beide koren gefuseerd tot Hervormd Zangkoor Winterswijk.

Door het samengaan van de kerken tot één protestantse gemeente werd de naam van het koor niet meer passend gevonden. Daarom werd de naam in april 2009 veranderd.
Vanaf dat moment heet het koor Christelijk Gemengd Koor HZW Winterswijk.
De letters HZW zijn geen afkorting meer, maar een toevoeging zonder verdere betekenis.
Hier is voor gekozen omdat HZW inmiddels een begrip was geworden.

Vanaf de oprichting stond het koor maar liefst 25 jaar onder leiding van de heer Gerrit Hartemink.
Daarna heeft het koor onder leiding gestaan van Wim Ruessink, Ton de Waal en Hayo Boerema, die werd opgevolgd door Elske te Lindert. Zij had het koor 12 jaar onder haar hoede; in maart 2014 nam zij afscheid van het koor en droeg het stokje over aan Dineke de Roo.
Vanaf april 2015 staat het koor onder leiding van Jan Willem Docter uit Enschede.