Nieuws

aankondiging concert HZW met LMK

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR HZW WINTERSWIJK VOLOP TE BELUISTEREN IN DECEMBER

Het christelijk gemengd koor HZW Winterswijk, onder leiding van Jan Willem Docter, kent een goed gevulde agenda in december.
Het koor, dat inmiddels al meer dan vijftig jaar bestaat, heeft maar liefst vier optredens voor de boeg.
Wie het koor wil komen beluisteren, kan daarvoor op donderdag 13 december terecht in woon- en zorgcentrum De Pelkwijk, aanvang 19.00 u. De zondag daarna, op 16 december, neemt het koor deel aan een korenkerstconcert in de Lochemse Gudulakerk. Dit afwisselende concert begint om 14.30 u. De toegang is vrij.
Vanaf 15 december is het centrum van Winterswijk veranderd in een WinterWonderland. Ook hier draagt HZW Winterswijk een steentje bij: zondag 23 december treedt het koor op in de Jacobskerk. Het concert begint om 14.30 u en kent een vrije in- en uitloop. Dat betekent dat de bezoekers kunnen gaan en komen wanneer ze willen. Tijdens dit concert treedt ook het Lochems Mannenkoor op. De toegang is vrij. Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd; de opbrengst na aftrek van kosten is geheel bestemd voor een goed doel.
Wie nog niet in de gelegenheid was om te luisteren, of nog meer wil horen kan op Kerstavond terecht in de Jacobskerk. Dan verleent het koor medewerking aan een Kerstviering, die om 21.00 u begint.

 

 

 

 

 


GOUDEN CONCERT

Op zondag 5 november viert het Christelijk Gemengd Koor HZW zijn vijftigjarig bestaan met een prachtig jubileumconcert in de Jacobskerk. De aanvang is 15.00 uur. Muzikale leiding heeft dirigent Jan Willem Docter uit Enschede.

Er is een heel afwisselend programma samengesteld. Deze middag kan men genieten van o.a. de Messe Brève in C van Ch.-F. Gounod; een koorbewerking van You Raise Me Up (een mooie gospel, in 2003 wereldberoemd geworden door de zanger Josh Groban), en bijv. van het ontroerende ‘Vader in de Hemel’ van de Nederlandse componist en arrangeur Marco den Toom. De sopraan Elske te Lindert is o.a. bij dit nummer soliste.

Medewerking wordt eveneens verleend door een samengesteld ensemble van elf musici, terwijl Wim Ruessink het orgel bespeelt. Elske en Wim zijn – evenals Gerrit Hartemink (zelfs 25 jaar!), Ton de Waal, Hayo Boerema en Dineke de Roo – dirigent geweest van het jubilerende koor. Het bestuur en de leden vinden het erg fijn, dat beiden het jubileumconcert luister bij zetten.

Bijzonder is, dat dirigent Docter, die sinds 2015 aan het koor is verbonden, voor dit gouden jubileum speciaal een bewerking heeft gemaakt van Psalm 103: Loof de Heer, o mijn ziel.

De koren Hosanna en Maarten Luther vormen in feite de basis van het huidige Chr. Gemengd Koor HZW. Deze twee fuseerden 50 jaar geleden tot het Hervormd Zangkoor Winterwijk en vanwege het samengaan van de Herv. Gemeente en de Geref. Kerk tot één Protestantse Gemeente werd de naam in april 2009 veranderd in Christelijk Gemengd Koor HZW Winterswijk. Toch nog met de aanduiding HZW, omdat die naam zo’n begrip was geworden. Diverse oud-leden van het opgeheven Chr. Gemengd Koor De Lofstem, dat in juni 2008 het laatste concert gaf, sloten zich bij het Chr. Gemengd Koor HZW aan, waar ze een uitstekende sfeer aantroffen en zich thuis voelden. Het koor heeft momenteel 43 leden (en er is nog wel plaats voor meer). Bestuur en leden hopen dat velen het feestelijke concert in de Jacobskerk zullen bezoeken. Wellicht brengt het prachtige repertoire bezoekers op de gedachte lid te worden. De toegang is gratis. (zie ook website www.hzw-winterswijk.nl)

Chr.Gem.Koor HZW werkt mee aan diensten FOTO Ans ter HorstKnipsel

Foto: Chr. Gemengd koor HZW werkte onlangs mee aan de afscheidsdienst van ds. C. de Gooijer in de Jacobskerk, waar ook het jubileumconcert is. (Foto Ans ter Horst)