Optredens

Het koor verleent regelmatig haar medewerking aan kerkdiensten.
Daarnaast treedt het koor op in verzorgingstehuizen en verzorgt het van tijd tot tijd een eigen concert.

Agenda